Lorin Mircea Drăgan

Asist.univ.dr.

Cursuri predate

Gestiune hotelieră
Management turistic
Proiecte în turism
Proiecte în comerţ

Domenii de interes

Gestiune hotelieră
Management turistic
Proiecte în turism
Proiecte în comerţ

Curriculum vitae

Activitate științifică

Lorin Mircea Drăgan
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-604