Liviu George Maha

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Economie şi globalizare
Economie politică
Economie europeană
Integrare economică
Microeconomie
Macroeconomie
Managementul afacerilor internaţionale
Mediul internaţional al afacerilor
Mediul european al afacerilor
Programe regionale de management şi dezvoltare
Relaţii economice internaţionale
Tehnici de comerţ exterior
Tranzacţii de comerţ exterior

Domenii de interes

Teoria comerţului internaţional
Politici comerciale
Afaceri internaţionale
Integrare europeană
Managementul fondurilor structurale şi de coeziune

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, B-dul Carol I, nr. 22, FEAA, B-334
Stay in Touch