Laura-Diana RADU

Cercetător CSIII dr.

Domeniu de cercetare

Informatică Economică
Sisteme Informaționale pentru Afaceri

Direcții de cercetare

Tehnologii informaționale și de comunicație ecologice
Managementul riscurilor în audit
Analiza sistemelor informaționale
Metodologii agile
Internet of Things


Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-330a
Department
Cercetare
Stay in Touch