Ioan Bogdan Robu

Lect.univ.dr.

Cursuri predate

Sisteme contabile comparate
Contabilitate financiară
Metodologia auditului financiar (delegație de predare)
Norme și proceduri de audit financiar (delegație de predare)
Bazele contabilității
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii
Contabilitatea exportului și importului de mărfuri.

Domenii de interes

Audit financiar
Frauda financiară și riscul de fraudă
Calitatea informației financiare
Riscul de faliment

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-608
Stay in Touch