Gheorghe Rusu

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Probabilităţi şi statistică matematică
Matematici aplicate în economie
Informatica pentru Afaceri

Domenii de interes

Matematica continuumului deformabil

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-508
Stay in Touch