Gabriel Ştefura

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Gestiune bugetară
Trezorerie publică
Gestiunea financiară a instituţiilor publice
Buget public
Bugete publice şi fiscalitate

Domenii de interes

Finanţe publice
Asigurări
Buget

Curriculum vitae

Activitate științifică

Gabriel Ştefura
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-512.