Emilian Dumitrean

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Contabilitate financiară
Evaluări patrimoniale
Bilaţ contabil
Contabilitate managerială
Elemente de contabilitate

Domenii de interes

Contabilitate financiară
Evaluări patrimoniale
Bilaţ contabil
Contabilitate managerială
Elemente de contabilitate

Curriculum vitae

Activitate științifică

Emilian Dumitrean
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-522