Elena Ramona Ciortescu

Lect.univ.dr.

Cursuri predate

General English
Business English
Legal English

Domenii de interes

Limbaje specializate, dezvoltarea curiculei în domeniul limbajelor specializate (Economie, Administraţie Publică)
English for Special Purposes
English for Academic Purposes

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-507
Stay in Touch