Dănuţ Valerian Chirleşan

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Monedă şi credit
Tehnici şi operaţiuni bancare
Economie Bancară
Management financiar-bancar
Introducere în Ştiinţa Administraţiei
Sisteme Administrative Comparate
Comunicare şi Negociere în Afaceri
Tehnici de Proiectare în Administraţia Publică
Documente Administrative
Gestiunea Proiectelor Sisteme bancare europene – curs “Jean Monnet” şi Reforma sistemelor administrative – curs “Jean Monnet”
Piaţa produselor şi serviciilor bancare

Domenii de interes

Finanţe
Bănci
Administraţia publică
Managementul proiectelor

Curriculum vitae

Activitate științifică

Dănuţ Valerian Chirleşan
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-803