Dănuţ Valerian Chirleşan

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Monedă şi credit
Tehnici şi operaţiuni bancare
Economie Bancară
Management financiar-bancar
Introducere în Ştiinţa Administraţiei
Sisteme Administrative Comparate
Comunicare şi Negociere în Afaceri
Tehnici de Proiectare în Administraţia Publică
Documente Administrative
Gestiunea Proiectelor Sisteme bancare europene – curs “Jean Monnet” şi Reforma sistemelor administrative – curs “Jean Monnet”
Piaţa produselor şi serviciilor bancare

Domenii de interes

Finanţe
Bănci
Administraţia publică
Managementul proiectelor

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-803
Stay in Touch