Costică Mihai

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Teoria și economia dezvoltării
Economia mediului
Economia resurselor naturale
Ecoturism şi turism rural
Management financiar internațional
Evaluarea activelor
Economie financiară
Gestiunea investiţiilor de mediu
Microeconomie
Macroeconomie

Domenii de interes

Managementul investiţiilor directe
Evaluarea activelor și întreprinderilor
Economia Mediului și Dezvoltare durabilă

Curriculum vitae

Activitate științifică

Costică Mihai
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-706a