Constantin-Marius Apostoaie

Asist.univ.dr.

Cursuri predate

Monedă şi credit
Finanţe
Sisteme și operațiuni bancare
Integrare financiar-monetară europeană
Piețe de capital
Reglementări şi instituţii ale pieţei de capital

Domenii de interes

Bănci
Instituții financiare nebancare (‘shadow banks’)
Pieţe de capital
Integrare europeană
Politici monetare

Curriculum vitae

Activitate științifică

Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA,
Stay in Touch