Claudiu Gabriel Ţigănaş

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Microeconomie
Macroeconomie
Pieţe financiare internaţionale
Instituţia falimentului
Economie mondială
Doctrine şi curente economice contemporane

Domenii de interes

Teorie economică
Politici şi doctrine economice
Teoria ciclului economic

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-334
Stay in Touch