Ciprian Ionel Turtureanu

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Bazele statisticii
Econometrie avansată
Chestionare statistice
Econometrie
Analiza seriilor de timp
Statistică Macroeconomică
Metode cantitative de studiul pieţei
Software statistic: SPSS, EViws, Statistică

Domenii de interes

Statistică
Econometrie
Analiza seriilor de timp
Statistică Macroeconomică
Metode cantitative de studiul pieţei
Software statistic: SPSS, EViews, Statistică

Curriculum vitae

Activitate științifică

Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-000
Stay in Touch