Cătălin Strîmbei

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Programare II (Programare orientată pe obiecte)
Dezvoltarea aplicațiilor multistrat
Baze de date
Administrarea bazelor de date

Domenii de interes

Informatică economică
Sisteme informaţionale
Baze de date şi servere de baze de date
Limbaje de programare orientate obiecte
Platforme de aplicaţii orientate obiect JavaEE şi .NET
Platforme Business Intelligence

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-303
Stay in Touch