Cătălin Ioan Clipa

Lect.univ.dr.

Cursuri predate

Comportament organizaţional
Management
Procesul de planificare strategică a resurselor umane
Specificitate regională în MRU
Teoria organizaţiei şi design organizaţional

Domenii de interes

Management
Managementul resurselor umane

Curriculum vitae

Activitate științifică

Cătălin Ioan Clipa
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-601