Cătălin Ioan Clipa

Lect.univ.dr.

Cursuri predate

Comportament organizaţional
Management
Procesul de planificare strategică a resurselor umane
Specificitate regională în MRU
Teoria organizaţiei şi design organizaţional

Domenii de interes

Management
Managementul resurselor umane

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-601
Stay in Touch