Carmen Toderaşcu

Lect.univ.dr.

Cursuri predate

Relaţii valutar-financiare internaţionale
Finanţe
Proces bugetar public
Asigurări
Evaluarea întreprinderi

Domenii de interes

Relaţii valutar-financiare internaţionale
Finanţe
Proces bugetar public
Asigurări
Evaluarea întreprinderi

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-606
Stay in Touch