Bogdănel Adrian Munteanu

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Auditul sistemelor informaţionale (Information Systems Audit)
Reţele de calculatoare (Computers Networks)
Securitatea sistemelor informaţionale (Information Systems Security)
Guvernarea şi managementul serviciilor IT (IT Governance and Service Management)

Domenii de interes

Information Systems Management
Information Systems Audit
IT Service Management
IT Governance
Risk Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-305
Stay in Touch