Bogdan Anastasiei

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Cercetare socială empirică
Metode cantitative în managementul resurselor umane
Managementul riscului
Marketing turistic
E-Marketing

Domenii de interes

Cercetare socială empirică
Metode cantitative în managementul resurselor umane
Managementul riscului
Marketing turistic
E-Marketing

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-616
Stay in Touch