Ana-Maria Bercu

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Management strategic în sectorul public
Analiza politicilor publice
Managementul relaţiilor de munca în context european
Drept administrativ
Dreptul afacerilor

Domenii de interes

Administraţie publică
Management strategic
Relaţii de muncă
Drept

Curriculum vitae

Activitate științifică

Ana-Maria Bercu
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C 804b