Alexandru Țugui

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Limbaje de programare și bănci de date
Birotică
Produse informatice generalizate
Sisteme multimedia
Medii de programare
Informatică de gestiune
Instrumente software pentru afaceri
Sisteme expert în statistică
Medii de programare
Managementul resurselor informaționale
Testarea și evaluarea aplicațiilor informatice

Domenii de interes

Calm technologies
Affective intelligence
Inteligenta artificiala
Întreprinderea inteligentă
Întreprinderea virtuală
Produse informatice integrate
Outsourcing Informatic
Evaluarea financiară a firmei
Doctrină economică
Inflația
Domeniul financiar-contabil

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B504
Stay in Touch