Economie şi Relații Internationale

Format din 26 de membri cu statut de titular, Departamentul de Economie și Relații Internaționale este un departament de tradiție al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, fiind format din cadre didactice a căror principală preocupare o reprezintă furnizarea de cunoștințe specifice disciplinelor fundamentale din domeniu. Însă, pe lângă cursurile de introducere în logica economică, el pune la dispoziția studenților discipline specifice domeniului Relații Internaționale și limbi străine. Obiectivul asumat al tuturor membrilor săi îl constituie predarea acestor discipline cu rigoare, seriozitate și profesionalism.

mursa-gabriel

Rolul educației universitare nu este, înainte de toate, acela de a furniza cantități imense de cunoaștere sistematizată, de a descoperi adevăruri absolute și definitive. Ea trebuie să-i ajute pe tineri să-și caute propriile limite, să-și lărgească necontenit propriul univers cognitiv și să-i învețe că explorarea continuă a adevărului este mai importantă decât însăși descoperirea lui.

Prof. univ. dr. Gabriel Mursa, Director Departament

Membrii Consiliului Departamentului

  1. prof.univ.dr. Gabriel MURSA
  2. prof.univ.dr. Liviu MAHA
  3. lect.univ.dr. Elena CIORTESCU
  4. prof.univ.dr. Cristian POPESCU
  5. conf.univ.dr. Costică MIHAI

Colectivul de Economie

Colectivul de Economie este format din cadre didactice specializate în predarea cursurilor care asigură fundamentul de cunoștințe absolut necesare în formare unui student în domeniu, respectiv Micro- și Macroeconomie. În același timp, membrii săi predau discipline înrudite, din domeniul mai general al Economics-ului.

Colectivul de Economie și Afaceri Internaționale

Membrii acestui colectiv sunt specializați în predarea disciplinelor ce se regăsesc, înainte de toate, în planul de învățământ al specializării Economie și Afaceri Internaționale, specializarea-fanion a Departamentului, cum ar fi Comerț Internațional, Tranzacții de Comerț Exterior.

Colectivul de Limbi străine

Cadrele didactice ale acestui colectiv predau cursuri de limbi străine pentru toate specializările ce se regăsesc în oferta Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Pe lângă disciplinile consacrate (engleză și franceză), se predau, de asemenea, cursuri foarte solicitate în ultimii ani, respectiv, cele de germană, spaniolă și italiană.

Contact Information
Prof. univ. dr. Gabriel Mursa
Director Departament
 • (40) 0232 201403
 • mursa@uaic.ro
 • Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B383
Stay in Touch

Our Faculty

Livia Baciu
Prof.univ.dr.

Livia Baciu

Cursuri predate Economia sectorului public Comunicare şi relaţii publice Comunicare...
Mihaela Ifrim
Lect.univ.dr.

Mihaela Ifrim

Cursuri predate Managementul afacerilor internaţionale Tranzacţii de comerţ exterior...
Alina Bruckner
Lect.univ.dr.

Alina Bruckner

Cursuri predate Limba germană pentru afaceri Domenii de interes Limba germană pentru...
Vasile Ișan
Prof. univ. dr.

Vasile Ișan

Cursuri predate Tranzacţii în comerţul internaţional I Tranzacţii în comerţul...
Sînziana Bălţătescu
Lect.univ.dr.

Sînziana Bălţătescu

Cursuri predate Microeconomics Macroeconomics Economie politică Tehnici de comerţ...
Anca Irina Cecal
Lect.univ.dr.

Anca Irina Cecal

Cursuri predate Limba engleză pentru afaceri Comunicare de afaceri în limba engleză...
Raluca Irina Clipa
Conf.univ.dr.

Raluca Irina Clipa

Cursuri predate Microeconomie Macroeconomie Economie politică şi politici economice...
Liviu George Maha
Prof.univ.dr.

Liviu George Maha

Cursuri predate Economie şi globalizare Economie politică Economie europeană Integrare...
Sorina Chiper
Lect.univ.dr.

Sorina Chiper

Cursuri predate Limba engleza pentru afaceri Limba engleza pentru economia comertului,...
Andreea Oana Iacobuţă
Conf.univ.dr.

Andreea Oana Iacobuţă

Cursuri predate Microeconomie Macroeconomie Doctrine economice Instituţii şi dezvoltare...
Gabriela Carmen Pascariu
Prof.univ.dr.

Gabriela Carmen Pascariu

Cursuri predate Turism internaţional Doctrine economice Relaţii economice internaţionale...
Elena Ramona Ciortescu
Lect.univ.dr.

Elena Ramona Ciortescu

Cursuri predate General English Business English Legal English Domenii de interes...
Ion Ignat
Prof.univ.dr.

Ion Ignat

Cursuri predate Economie mondială Economie politică (microeconomie) Economie politică...
Spiridon Pralea
Prof.univ.dr.

Spiridon Pralea

Cursuri predate Economie Internaţională 1 Economie Internaţională 2 Comerţ Internaţional...
Gheorghe Luțac
Prof. univ. dr.

Gheorghe Luțac

Cursuri predate Economia dezvoltării Economie politică (microeconomie) Piaţa muncii...
Oana Ramona Socoliuc
Lect.univ.dr.

Oana Ramona Socoliuc

Cursuri predate Politici internaţionale şi economie mondială Domenii de interes...
Laura Diaconu Maxim
Conf.univ.dr.

Laura Diaconu Maxim

Cursuri predate Microeconomie Macroeconomie Microeconomie intermediară La théorie...
Magdalena Leca
Conf.univ.dr.

Magdalena Leca

Cursuri predate Metodica și didactica predării limbii germane Limba germană economică...
Costică Mihai
Prof.univ.dr.

Costică Mihai

Cursuri predate Teoria și economia dezvoltării Economia mediului Economia resurselor...
Elena Simona Mitocaru
Lect.univ.dr.

Elena Simona Mitocaru

Cursuri predate Limba engleză pentru afaceri Limba engleză juridică Comunicare...
Gabriel Claudiu Mursa
Prof.univ.dr., Director Departament

Gabriel Claudiu Mursa

Cursuri predate Doctrine economice Economie politică Microeconomie Macroeconomie...
Ruxandra Petrovici
Conf.univ.dr.

Ruxandra Petrovici

Cursuri predate Limba franceză pentru afaceri Comunicare interculturală Domenii...
Cristian Popescu
Prof.univ.dr., Prodecan

Cristian Popescu

Cursuri predate Microeconomie Macroeconomie Macroeconomie internaţională Modele...
Ana Alexandra Sanduloviciu
Lect.univ.dr.

Ana Alexandra Sanduloviciu

Cursuri predate Corespondenţă de afaceri în limba franceză Le français des affaires...
Ion Pohoaţă
Prof.univ.dr.

Ion Pohoaţă

Cursuri predate Doctrine şi politici economice Epistemologie economică Doctrine...
Cristian Popescu
Prof.univ.dr., Prodecan

Cristian Popescu

Cursuri predate Microeconomie Macroeconomie Macroeconomie internaţională Modele...
Claudiu Gabriel Ţigănaş
Conf.univ.dr.

Claudiu Gabriel Ţigănaş

Cursuri predate Microeconomie Macroeconomie Pieţe financiare internaţionale Instituţia...
Oana Ursu
Lect.univ.dr.

Oana Ursu

Cursuri predate Limba engleză pentru afaceri Domenii de interes Limba engleză pentru...