Contabilitate, Informatică economică şi Statistică

Înființat în anul 2012, în urma reorganizării din cadrul universității noastre, Departamentul Contabilitate, Informatică economică și Statistică (CIES) reunește 42 de cadre didactice, grupate în trei colective ce participă la efortul universității de a oferi educație performantă și cercetare în trei domenii socio-economice majore: Contabilitate, Informatică economică, respectiv Cibernetică și statistică economică. Departamentul nostru oferă 3 programe de licență, cu mai mult de 1200 studenti, și 6 programe de master, la care sunt înregistrați peste 500 studenți. Cercetarea se desfășoară în cadrul a două centre de cercetare și sub îndrumarea a 14 conducători de doctorat.

florin-dumitriu

Misiunea noastră, ca membri ai comunității academice din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, este aceea de a păstra valoroasa moștenire culturală și educațională, dar mai ales de a participa la dezvoltarea societății prin competitivitate si inovare in domeniile noastre de interes. Toți trebuie să ne preocupăm în permanență de călăuzirea tinerelor generații pe drumul devenirii profesionale si personale, în spiritul adevărului si binelui.

Prof. univ. dr. Florin Dumitriu, Director Departament

Membrii Consiliului Departamentului

  1. prof.univ.dr.Florin DUMITRIU
  2. prof.univ.dr. Iuliana GEORGESCU
  3. conf.univ.dr. Constantin TOMA
  4. prof.univ.dr. Gabriela MEȘNIȚĂ
  5. conf.univ.dr. Cătălin STRÂMBEI
  6. conf.univ.dr. Daniela VIORICA
  7. conf.univ.dr. Ciprian TURTUREAN

Colectivul de Contabilitate

Colectivul este format din 13 cadre didactice, din care 4 conducători de doctorat, gestionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Contabilitate, în care ființează programul de licență Contabilitate și informatică de gestiune și trei programe de master – Contabilitate, expertiză și audit, Contabilitate, diagnostic și evaluare, Contabilitatea afacerilor.

Colectivul de Informatică economică și matematică

Colectivul este alcătuit din 18 cadre didactice din care 7 conducători de doctorat, gestionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Informatică economică, în care există programul de licență Informatică economică, două programe de master – Software Development and Business Information Systems (lb. Engleză) și Sisteme informationale pentru afaceri.

Colectivul de Statistică

Colectivul este format din 11 cadre didactice, din care 4 conducători de doctorat, getionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Cibernetică și statistică economică, în care se regăsesc programul de licență Statistică și previziune economică și programul de master Statistică și actuariat în asigurari și sanatate, organizat împreună cu Universitatea Poitiers din Franța.

Contact Information
Prof. univ. dr. Florin Dumitriu
Director Departament
 • (40) 0232 201585
 • fdumi@uaic.ro
 • Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B314
Stay in Touch

Our Faculty

Dinu Airinei
Prof.univ.dr.

Dinu Airinei

Cursuri predate Tehnologii Informaționale pentru Afaceri Instrumente Software pentru...
Ciprian Apostol
Conf.univ.dr.

Ciprian Apostol

Cursuri predate Analiză economico-financiară aprofundată Analiză financiară...
Anca Laura Asandului
Prof.univ.dr.

Anca Laura Asandului

Cursuri predate Statistics Bazele statisticii Demografie Domenii de interes Demografie...
Mihai-Bogdan Afrăsinei
Asist.univ.dr.

Mihai-Bogdan Afrăsinei

Cursuri predate Bazele contabilităţii Domenii de interes Bazele contabilității...
Liviu Gabriel Crețu
Conf.univ.dr.

Liviu Gabriel Crețu

Cursuri predate Systems analysis and design Algorithms and data structures Object...
Mihai Carp
Lect.univ.dr.

Mihai Carp

Cursuri predate Bazele contabilității Contabilitate financiară Gestiunea financiar-contabilă...
Mircea Asandului
Conf.univ.dr.

Mircea Asandului

Cursuri predate Metode de cercetare cantitativă în administraţia publică Bazele...
Dorina Budugan
Prof.univ.dr.

Dorina Budugan

Cursuri predate Bazele contabilităţii Contabilitate de gestiune Domenii de interes...
Octavian Dospinescu
Conf. univ. dr.

Octavian Dospinescu

Cursuri predate Tehnologii informaţionale pentru afaceri Aplicaţii mobile pentru...
Ionela Corina Chersan
Conf.univ.dr.

Ionela Corina Chersan

Cursuri predate Control şi audit intern Contabilitate financiară Bazele auditului...
Florin Dumitriu
Prof.univ.dr., Director Departament

Florin Dumitriu

Cursuri predate Tehnologii Informaționale pentru Afaceri Instrumente Software pentru...
Roxana Manuela Dicu
Conf.univ.dr.

Roxana Manuela Dicu

Cursuri predate Bazele contabilităţii Contabilitate financiară Normalizarea contabilităţii...
Mioara Borza
Lect.univ.dr.

Mioara Borza

Cursuri predate Iniţierea şi administrarea afacerilor în domeniul agroalimentar...
Emilian Dumitrean
Prof.univ.dr.

Emilian Dumitrean

Cursuri predate Contabilitate financiară Evaluări patrimoniale Bilaţ contabil...
Doina Fotache
Prof.univ.dr.

Doina Fotache

Cursuri predate Tehnologii Informaționale pentru Afaceri (Management Information...
Ciprian Chirilă
Conf.univ.dr.

Ciprian Chirilă

Cursuri predate Econometrie Domenii de interes Econometrie Curriculum vitae Activitate...
Marin Fotache
Prof.univ.dr.

Marin Fotache

Cursuri predate Baze de date I Baze de date II Baze de date avansate Managementul...
Maria Grosu
Conf.univ.dr.

Maria Grosu

Cursuri predate Contabilitate financiară Contabilitate financiară intermediară...
Viorica Chirilă
Conf.univ.dr.

Viorica Chirilă

Cursuri predate Bazele statisticii Econometrie Statistică financiar-bursieră Statistică...
Radu Mircea Georgescu
Prof.univ.dr.

Radu Mircea Georgescu

Cursuri predate Tehnologii Informaţionale pentru Afaceri; Instrumente Software pentru...
Maria Carmen Huian
Conf.univ.dr.

Maria Carmen Huian

Cursuri predate Contabilitate financiara Financial Accounting Contabilitatea instrumentelor...
Mariana Hatmanu
Conf.univ.dr.

Mariana Hatmanu

Cursuri predate Econometrie Statistică Teorii şi modele de creştere economică...
Emil Horomnea
Prof.univ.dr.

Emil Horomnea

Cursuri predate Bazele contabilităţii Contabilitate industrială Contabilitate...
Elisabeta Jaba
Prof.univ.dr., Emeritus

Elisabeta Jaba

Cursuri predate Teoria şi practica sondajului statistic Bazele statisticii Statistică...
Ana Grama
Prof.univ.dr.

Ana Grama

Cursuri predate Tehnologii informaționale pentru afaceri Instrumente software pentru...
Costel Istrate
Prof.univ.dr.

Costel Istrate

Cursuri predate Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii Contabilitatea...
Vasile Dănuţ Jemna
Prof.univ.dr.

Vasile Dănuţ Jemna

Cursuri predate Econometrie Teoria şi practica sondajului statistic Demografie Bazele...
Valerică Greavu-Șerban
Conf.univ.dr.

Valerică Greavu-Șerban

Cursuri predate Comerț electronic Instrumente Software pentru Afaceri Sisteme informaționale...
Daniela Neonila Mardiros
Conf.univ.dr.

Daniela Neonila Mardiros

Cursuri predate Contabilitate financiară Contabilitate publică Contabilitatea organizaţiilor...
Elena Carmen Pintilescu
Prof.univ.dr., Prodecan

Elena Carmen Pintilescu

Cursuri predate Bazele statisticii Econometrie Analiza datelor Domenii de interes...
Gabriela Meșniță
Prof.univ.dr.

Gabriela Meșniță

Cursuri predate Analiza sistemelor informaţionale Sisteme informaţionale pentru...
Marilena Mironiuc
Prof.univ.dr.

Marilena Mironiuc

Cursuri predate Analiză economico-financiară; Gestiunea financiar-contabilă a...
Ciprian Ionel Turtureanu
Conf.univ.dr.

Ciprian Ionel Turtureanu

Cursuri predate Bazele statisticii Econometrie avansată Chestionare statistice Econometrie...
Răzvan Florian Mariș
Asist.univ.dr.

Răzvan Florian Mariș

Cursuri predate Matematici aplicate în economie Domenii de interes Ecuații cu derivate...
Bogdănel Adrian Munteanu
Prof.univ.dr.

Bogdănel Adrian Munteanu

Cursuri predate Auditul sistemelor informaţionale (Information Systems Audit) Reţele...
Leontina Păvăloaia
Conf.univ.dr.

Leontina Păvăloaia

Cursuri predate Bazele contabilităţii Concepte şi teorii de evaluare în afaceri...
Elena Daniela Viorică
Conf.univ.dr.

Elena Daniela Viorică

Cursuri predate Metode de cercetare cantitativă în administraţia publică Econometrie...
Silvia-Melania Petrescu
Prof.univ.dr.

Silvia-Melania Petrescu

Cursuri predate Analiză economico-financiară Analiză financiară aprofundată...
Dumitru Oprea
Prof.univ.dr.

Dumitru Oprea

Cursuri predate Managementul proiectelor Managementul evenimentelor Securitatea sistemelor...
Ioan Bogdan Robu
Lect.univ.dr.

Ioan Bogdan Robu

Cursuri predate Sisteme contabile comparate Contabilitate financiară Metodologia...
Constantin Toma
Conf.univ.dr.

Constantin Toma

Cursuri predate Contabilitate financiară Contabilitatea exportului şi importului...
Neculai Tabără
Prof.univ.dr.

Neculai Tabără

Cursuri predate Bazele contabilităţii Contabilitate de gestiune Contabilitate naţională...
Daniela Popescul
Conf.univ.dr.

Daniela Popescul

Cursuri predate Protecția și securitatea sistemelor informaționale Tehnologii...
Gheorghe Rusu
Prof.univ.dr.

Gheorghe Rusu

Cursuri predate Probabilităţi şi statistică matematică Matematici aplicate în...
Teodor Marius Spînu
Lect.univ.dr.

Teodor Marius Spînu

Cursuri predate Matematici aplicate în economie Domenii de interes Modelarea matematică...
Cătălin Strîmbei
Conf.univ.dr.

Cătălin Strîmbei

Cursuri predate Programare II (Programare orientată pe obiecte) Dezvoltarea aplicațiilor...
Alexandru Țugui
Prof.univ.dr.

Alexandru Țugui

Cursuri predate Limbaje de programare și bănci de date Birotică Produse informatice...