Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor

Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor

Misiunea principală a Departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor este de a oferi studenţilor oportunitatea de a dobândi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru transferul și succesul în carieră, într-un mediu global în continuă schimbare. Fiecare din cele trei specializări de la licenţă, Management, Marketing şi Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi oferta multidisciplinară de la master, prin activitățile de predare şi cercetare, urmăresc dezvoltarea și îmbunătățirea capacității studenților de înţelegere a conceptelor economice, de identificare a soluţiilor la problemele practice şi, în final, de obţinere a acelor competenţe care să satisfacă nevoile şi dorinţele angajatorilor şi ale societăţii. Membrii departamentului, prin activitatea de cercetare desfăşurată, caută să ofere soluţii provocărilor mediului de afaceri din zilele noastre, prin proiecte, prin conferinţele la care participă, prin publicarea articolelor ştiinţifice în reviste recenzate şi implicarea în comitetele editoriale ale acestora.

Niță Valentin

Echipa de profesori de la Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor pregăteşte studenţii în spiritul excelenţei educaţionale care să le permită acestora o carieră de succes. Ne mândrim cu absolvenţii noştri, care formează o parte importantă a contribuției noastre la evoluţia societăţii și economiei României şi nu numai. Cercetarea ştiinţifică este un suport important al competenţei membrilor departamentului în derularea activităţilor. Ne place să credem că suntem un model de comportament profesional pentru studenţii şi partenerii noştri în actul educaţional. În numele tuturor celor din cadrul Departamentului, vă invit să luați parte la programele de studiu, la cercetare şi la procesele de inovare. Porţile sunt deschise şi vom ura bun venit oricui va dori să se alăture familiei noastre!

Prof. univ. dr. Valentin Niţă, Director Departament

Membrii Consiliului Departamentului

  1. prof.univ.dr. Valentin NIȚĂ
  2. prof.univ.dr. Teodora Cristina ROMAN
  3. conf.univ.dr. Andrei NEȘTIAN
  4. prof.univ.dr. Adriana ZAIȚ
  5. conf.univ.dr. Ruxandra CIULU

Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor

Contact
Prof. univ. dr. Niță Valentin
Director Departament
 • (40) 0232 201453
 • valnit@uaic.ro
 • Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B527