Economie şi Relații Internationale

Economie şi Relații Internationale

Format din 26 de membri cu statut de titular, Departamentul de Economie și Relații Internaționale este un departament de tradiție al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, fiind format din cadre didactice a căror principală preocupare o reprezintă furnizarea de cunoștințe specifice disciplinelor fundamentale din domeniu. Însă, pe lângă cursurile de introducere în logica economică, el pune la dispoziția studenților discipline specifice domeniului Relații Internaționale și limbi străine. Obiectivul asumat al tuturor membrilor săi îl constituie predarea acestor discipline cu rigoare, seriozitate și profesionalism.

mursa-gabriel

Rolul educației universitare nu este, înainte de toate, acela de a furniza cantități imense de cunoaștere sistematizată, de a descoperi adevăruri absolute și definitive. Ea trebuie să-i ajute pe tineri să-și caute propriile limite, să-și lărgească necontenit propriul univers cognitiv și să-i învețe că explorarea continuă a adevărului este mai importantă decât însăși descoperirea lui.

Prof. univ. dr. Gabriel Mursa, Director Departament

Membrii Consiliului Departamentului

  1. prof.univ.dr. Gabriel MURSA
  2. prof.univ.dr. Liviu MAHA
  3. lect.univ.dr. Elena CIORTESCU
  4. prof.univ.dr. Cristian POPESCU
  5. conf.univ.dr. Costică MIHAI

Colectivul de Economie

Colectivul de Economie este format din cadre didactice specializate în predarea cursurilor care asigură fundamentul de cunoștințe absolut necesare în formare unui student în domeniu, respectiv Micro- și Macroeconomie. În același timp, membrii săi predau discipline înrudite, din domeniul mai general al Economics-ului.

Colectivul de Economie și Afaceri Internaționale

Membrii acestui colectiv sunt specializați în predarea disciplinelor ce se regăsesc, înainte de toate, în planul de învățământ al specializării Economie și Afaceri Internaționale, specializarea-fanion a Departamentului, cum ar fi Comerț Internațional, Tranzacții de Comerț Exterior.

Colectivul de Limbi străine

Cadrele didactice ale acestui colectiv predau cursuri de limbi străine pentru toate specializările ce se regăsesc în oferta Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Pe lângă disciplinile consacrate (engleză și franceză), se predau, de asemenea, cursuri foarte solicitate în ultimii ani, respectiv, cele de germană, spaniolă și italiană.

Contact
Prof. univ. dr. Gabriel Mursa
Director Departament
 • (40) 0232 201403
 • mursa@uaic.ro
 • Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B383