Admitere Licență

SITUAȚIA LOCURILOR DISPONIBILE

Studii universitare de LICENŢĂ

Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

 


Rezultatele concursului de admitere – septembrie 2017

Confirmare locuri și semnarea contractelor (Sălile B311-B324)

– Marţi, 12 septembrie 2017, între orele 09-15:30.

Informaţii privind cazarea studenţilor admişi în anul I cu frecvenţă


Broșura de admitere licență 2017
Pliant Admitere Licență 2017

Situatia inscrierilor LICENȚĂ FEAA – septembrie 2017

Oferta educațională a FEAA

Ciclul I, 3 ani, licenţă – pe programe de studii

Concurs de dosare

Ierarhizare în funcție de media generală de bacalaureat

Înscrieri, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din iulie

17 – 21 iulie 2017 – înscrierea

24 – 26 iulie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor – Etapa I.

Sesiunea din septembrie

7 – 9 septembrie 2017 – înscrierea

10 septembrie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Depunerea actelor de studii în original, semnarea contractelor de studii şi achitarea taxei de înmatriculare/şcolarizare: 11-12 septembrie 2017

Afișarea rezultatelor finale: 12 septembrie 2017

Acte necesare pentru înscriere:

  • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
  • Foaia matricolă, în original;
  • Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
  • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
  • 2 fotografii tip carte de identitate;
  • Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).

Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi documentele originale.

TAXA DE ÎNSCRIERE:

250 LEI, pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA;
200 LEI, pentru înscrierea online;
125 LEI, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

Studii în limba engleză

În cadrul FEAA funcţionează două linii de studii în limba engleză: Business Administration și Economics and Finance.

Candidaţii înscriși la aceste linii de studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, în data de 8 septembrie 2017 ora 14.00. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi. Informatii suplimentare la: Elearning FEAA Blackboard | ShareBoot Theme by TopSharePoint.com.

Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin următoarele certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2014 – 2017): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C.

TAXE DE ŞCOLARIZARE (VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017 / 2018):

3.000 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență – IF;
2.900 LEI / an – pentru învăţământ universitar la distanță – ID.

Contact Admitere