Admitere Licență

Rezultatele concursului de admitere – iulie 2017 – etapa II

Program confirmări etapa II

Sala B411

2 – 4 august 2017 9-12

7 – 11 august 2017 9-12

Taxa de înmatriculare buget (50 RON) și 30% din taxa de școlarizare pe sem. I (IF 450 RON, ID 435 RON), pentru cei admiși cu taxă, vor fi achitate la BRD.


Important!

Admișii care după prima etapă au trecut de la buget la taxă trebuie să achite 30% din taxa de școlarizare pe semestrul I până pe 11 august 2017!

Admișii care au trecut de la taxă la buget își pot recupera cei 30% din taxa de școlarizare pe semestrul I printr-o cerere depusă la secretariat după 10 octombrie 2017!


Informaţii privind cazarea studenţilor admişi în anul I cu frecvenţă


Broșura de admitere licență 2017
Pliant Admitere Licență 2017

Situatia inscrierilor LICENȚĂ FEAA – iulie 2017

Oferta educațională a FEAA

Ciclul I, 3 ani, licenţă – pe programe de studii

Concurs de dosare

Ierarhizare în funcție de media generală de bacalaureat

Înscrieri, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din iulie

17 – 21 iulie 2017 – înscrierea

24 – 26 iulie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor – Etapa I.

Sesiunea din septembrie

7 – 9 septembrie 2017 – înscrierea

11 septembrie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Depunerea actelor de studii în original, semnarea contractelor de studii şi achitarea taxei de înmatriculare/şcolarizare

Afișarea rezultatelor finale: 2-4 august 2017

Acte necesare pentru înscriere:

  • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
  • Foaia matricolă, în original;
  • Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
  • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
  • 2 fotografii tip carte de identitate;
  • Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).

Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi documentele originale.

TAXA DE ÎNSCRIERE:

250 LEI, pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA;
200 LEI, pentru înscrierea online;
125 LEI, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

Studii în limba engleză

În cadrul FEAA funcţionează două linii de studii în limba engleză: Business Administration și Economics and Finance.

Candidaţii înscriși la aceste linii de studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, în data de 17 iulie 2017 ora 15.00 şi 21 iulie 2017 ora 10.00 și ora 15.00. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi. Informatii suplimentare la: Elearning FEAA Blackboard | ShareBoot Theme by TopSharePoint.com.

Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin următoarele certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2014 – 2017): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C.

TAXE DE ŞCOLARIZARE (VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017 / 2018):

3.000 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență – IF;
2.900 LEI / an – pentru învăţământ universitar la distanță – ID.

Contact Admitere