Admitere Licență

Oferta educațională a FEAA

Ciclul I, 3 ani, licenţă – pe programe de studii

Concurs de dosare

Ierarhizare în funcție de media generală de bacalaureat

Înscrieri, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din iulie

17 – 21 iulie 2017 – înscrierea

24 – 26 iulie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor – Etapa I.

Sesiunea din septembrie

7 – 9 septembrie 2017 – înscrierea

11 septembrie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Depunerea actelor de studii în original, semnarea contractelor de studii şi achitarea taxei de înmatriculare/şcolarizare:

25 iulie – 1 august 2017

Afișarea rezultatelor finale: 2-4 august 2017

Acte necesare pentru înscriere:

  • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
  • Foaia matricolă, în original;
  • Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
  • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
  • 2 fotografii tip carte de identitate;
  • Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).

Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi documentele originale.

Studii în limba engleză

În cadrul FEAA funcţionează două linii de studii în limba engleză: Business Administration și Economics and Finance.

Candidaţii înscriși la aceste linii de studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, în prima şi ultima zi de admitere (iulie 2017). Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi.

Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin următoarele certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2014 – 2017): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C.

Contact Admitere