Admitere Doctorat

Calendar admitere

Află când trebuie să vii să îți depui dosarul pentru admintere și când se afișează rezultatul.

Probe pentru admitere

Informează-te despre cele doua probe pentru concursul de admitere.

Inscrierea candidatilor

Vă prezentăm ce acte aveți nevoie la dosar și unde se depune acesta.

3H21KUXVT4.jpg

Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) organizează admitere pentru anulul universitar 2017/2018

Calendar admitere

 • Inscrierea candidatilor (depunere dosare)
 • Selecția candidaților (probe de concurs)
 • Afișarea rezultatelor

Probe concurs

 1. Proiect de cercetare
 2. Interviu

EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE (50%):

Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:

 1. Introducere – background şi motivaţia cercetării, cunoştinţe necesare, utilitate ştiinţifică şi/ sau economică a cercetării;
 2. Teza de doctorat propusă – tema, întrebarea/ problema principală a cercetării, în strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul respectiv;
 3. Obiective – ce îşi propune candidatul, rezultate aşteptate şi contribuţie separată la dezvoltarea domeniului;
 4. Metodologie – ce metode şi tehnici vor fi utilizate, aspecte interdisciplinare etc.;
 5. Referinţe bibliografice;
 6. Rezultate anterioare.

INTERVIU (50%):

Constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate. Proiectul trebuie să fie construit pe tematicile/ direcţiile de cercetare din domeniului pe care se candidează.

Înscrierea candidaților

Dosarul de înscriere la admitere va conține:

 • fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
  curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • 3 fotografii tip buletin;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • dosar tip plic – culoare alba;
 • PROIECTUL DE CERCETARE, format print cât și format electronic, fișier tip doc, pe CD.

NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate!

Inscrierea candidatilor se face la Secretariatul Școlii :

Corp R al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi
Str. Lapusneanu nr. 14, Etaj 4, birou 424
Telefon: 0232/201744

Contact Admitere

Detalii complete pe doctorat.feaa.uaic.ro

Adresează-ne o intrebare
Loading...