Admitere Master

Oferta educațională

Descoperiți programele de studii de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Înscrierea și afișarea rezultatelor

Vă prezentam calendarul de înscriere a candidaților și data afișării rezultatelor.

Formațiile de studiu

Formațiile de studiu pentru masterele internaționalizate, IFR și ZI.

Taxa de înscriere

Vă informăm care este taxa de înscriere și respectiv taxa de școlarizare.

Media de admitere

Aflați din ce este compusă media de admitere și procentele aferente fiecărei componente.

Criteriul de departajare

Pentru a ne selecta cei mai buni candidați am ales urmatoarele criterii de departajare:

Acte necesare pentru înscriere

Aflați care sunt actele necesare înscrierii dumneavoastră.

Cum ne poţi contacta?

Ai alte nelămuriri? Nu ezita să suni! Personalul nostru îți stă mereu la dispoziție.

studii

Confirmări - Sala B408: Joi -13 septembrie, orele 12:00 - 16:00 / Vineri - 14 septembrie, orele 09.00 - 15.00

Oferta educațională a FEAA

Ciclul II, 2 ani, master – pe programe de studii

Media de admitere

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota obținută pe baza scrisorii de intenție* + CV*, atașate la dosar
(*) se vor completa modelele atasate!

Pentru programele cu predare în limba engleză, CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi redactate în limba engleză. Este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoașterii limbii engleze eliberat de către o instituție recunoscută de MEN. Candidații care nu posedă un asemenea certificat vor susține (gratuit) un test de limba engleză în perioada de înscriere:

 • Online, de luni 10 septembrie până miercuri 12 septembrie 2018 în intervalul 8,00-16,00 (în vederea susținerii testului candidații se vor înscrie cu 24 ore înainte la adresa elearning@feaa.uaic.ro);
 • În cadrul FEAA, sala B324, miercuri 12 septembrie 2018 în intervalul 12,00-13,00;
 • Bibliografie testare lingvistică aici
 • Pentru candidații absolvenți ai unor programe de licență cu predare în limba engleză nu mai este necesară dovedirea competenței lingvistice prin test.

Înscrierea, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din iulie

 • 16 – 21 iulie 2018 – înscrierea candidaților
 • 23 – 25 iulie 2018 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor-Etapa 1

Sesiunea din septembrie*

 • 10 – 12 septembrie 2018 – înscrierea candidaților
 • 13 septembrie 2018 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

*locurile rămase disponibile vor fi făcute public până la data de 24 august 2018

⇒Programul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de master:

Sesiunea Iulie 2018:

° Luni, 16 Iulie – Vineri, 20 Iulie 2018 – între orele: 9,00-18,00
° Sâmbătă, 21 Iulie 2018 – între orele 9,00 – 13,00

⇒Programul casieriilor facultăţilor:

Sesiunea Iulie 2018:

° Luni, 16 Iulie – Vineri, 20 Iulie 2018 – între orele: 9,00-17,00
° Sâmbătă, 21 Iulie 2018 – între orele: 9,00-12,00

⇒Programul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de master:

Sesiunea Septembrie 2018:

° Luni, 10 Septembrie – Miercuri, 12 Septembrie 2018 – între orele: 9,00-16,00

⇒Programul casieriilor facultăţilor:

Sesiunea Septembrie 2018:

° Luni, 10 Septembrie – Miercuri,12 Septembrie 2018 – între orele: 9,00-15,00

Criteriu de departajare

* Categoria universității absolvite și Media anilor de studiu

Formațiile de studiu se vor constitui astfel:

⇒ pentru masterele internaționalizate: cu cel puțin 20 de studenți
⇒ pentru masterele IFR: cu cel puțin 25 de studenți
⇒ pentru masterele la zi: cu cel puțin 25 de studenți

Acte necesare pentru înscriere

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (doar pentru studenţii care au frecventat sau frecventează un alt program de master);
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5);
 • dovadă achitare taxă înscriere 250 lei (chitanță de la casieria UAIC sau ordin plată BRD – cont RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 2418 pentru master IF și 2468 pentru master IFR).
 • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
  Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei
(**) Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de licență în străinătate
– Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii de licență în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor.
– Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED http://www.cnred.edu.ro/ (Cetăţean român \ Echivalarea studiilor efectuate în străinătate \ Echivalarea diplomei de Licență obţinute în străinătate de cetăţenii români sau, după caz, Echivalarea Diplomei de Licență obţinute în Republica Moldova de cetăţenii români) – mai puţin taxa pentru echivalare care va fi achitată şi depusă la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere. Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Taxa de înscriere

250 LEI, pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA;
200 LEI, pentru înscrierea online;

Taxa de admitere se poate achita la casieriile facultăţii sau la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:

 • cod 28 – taxă admitere

° cod 2418 master IF;
° cod 2468 master IFR.

Pentru ghid achitare bancă aici
Taxa de înscriere nu se restituie !

Pentru informaţii legate de un anumit program, vă rugăm să luaţi legătura cu tutorii acestuia.

TAXE DE ŞCOLARIZARE (VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 / 2019)

3.500 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență – IF;
3.100 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență redusă – IFR.

Unde şi cum ne poţi găsi?

Ne poţi contacta pe e-mail la adresa: admiteremaster2018@feaa.uaic.ro sau telefonic la numerele: 0232 201470, 0232 201626
Te așteptăm la sediul FEAA, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, Corp B.