Admitere Master

Oferta educațională

Descoperiți programele de studii de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Preînscrierea

Află detalii despre preînscrierea în anul universitar 2019/2020

Formațiile de studiu

Formațiile de studiu pentru masterele internaționalizate, IFR și ZI.

Acte necesare pentru înscriere

Aflați care sunt actele necesare înscrierii dumneavoastră.

Taxa de înscriere

Vă informăm care este taxa de înscriere și respectiv taxa de școlarizare.

Media de admitere

Aflați din ce este compusă media de admitere și procentele aferente fiecărei componente.

Înscrierea și afișarea rezultatelor

Vă prezentam calendarul de înscriere a candidaților și data afișării rezultatelor.

Criteriul de departajare

Pentru a ne selecta cei mai buni candidați am ales criterii de departajare

Taxe de școlarizare

Află care sunt taxele de școlarizare

Cum ne poţi contacta?

Ai alte nelămuriri? Nu ezita să suni! Personalul nostru îți stă mereu la dispoziție.


Locuri disponibile admitere – Master – Iulie 2019 (în curând)

Broșura de admitere Master 2019 

Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă alocate cetățenilor ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE pentru admiterea la studii universitare de master, în anul universitar 2019/2020 (în curând)

Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă alocate ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI pentru admiterea la studii universitare de master, în anul universitar 2019/2020 (în curând)

Metodologie admitere în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2019/2020

Metodologie
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii online în ciclul de studii universitare de Licență și, respectiv, de Master pentru anul universitar 2019/2020 (în curând)

Admiterea Românilor de pretutindeni și diaspora (în curând)

Notă de informare privind datele personale

Oferta educaţională a FEAA

Ciclul II, 2 ani, master – pe programe de studii

Media de admitere

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota obținută pe baza scrisorii de intenție* + CV*, atașate la dosar
(*) se vor completa modelele atasate!

Pentru programele cu predare în limba engleză, CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi redactate în limba engleză. Este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoașterii limbii engleze eliberat de către o instituție recunoscută de MEN. Pentru candidații absolvenți ai unor programe de licență cu predare în limba engleză nu mai este necesară dovedirea competenței lingvistice prin test.

Candidații care nu posedă un asemenea certificat vor susține (gratuit) un test de limba engleză în perioada de înscriere:

 • Bibliografie testare lingvistică aici

Preînscrierea

În perioada 11 martie 2019 – 14 iulie 2019 va avea loc sesiunea de preînscriere a candidaților pentru admiterea în anul universitar 2019/2020. Aceasta se va realiza doar on-line. Aici pentru detalii şi înregistrare.

Înscrierea, selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Sesiunea din iulie

 • 15 – 20 iulie 2019 – înscrierea candidaților
 • 21 – 23 iulie 2019 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor –  Etapa 1

Sesiunea din septembrie*

 • 9 – 11 septembrie 2019 – înscrierea candidaților
 • 12 septembrie 2019 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

*locurile rămase disponibile vor fi făcute public până la data de 23 august 2019

⇒Programul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de master:

Sesiunea Iulie 2019: (în curând)

⇒Programul casieriilor facultăţilor:

Sesiunea Iulie 2019:  (în curând)

⇒Programul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de master:

Sesiunea Septembrie 2019: (în curând)

⇒Programul casieriilor facultăţilor:

Sesiunea Septembrie 2019: (în curând)

Criteriu de departajare

 • Categoria universității absolvite și Media anilor de studiu

Formaţiile de studiu se vor constitui astfel:

 • pentru masterele internaționalizate: cu cel puțin 20 de studenți;
 • pentru masterele IFR: cu cel puțin 25 de studenți;
 • pentru masterele la IF: cu cel puțin 25 de studenți.

Acte necesare pentru înscriere

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (doar pentru studenţii care au frecventat sau frecventează un alt program de master);
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5);
 • dovadă achitare taxă înscriere;
 • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
  Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei
(**) Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de licență în străinătate

⇒ Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii de licență în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor.

⇒ Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED http://www.cnred.edu.ro/ (Cetăţean român \ Echivalarea studiilor efectuate în străinătate \ Echivalarea diplomei de Licență obţinute în străinătate de cetăţenii români sau, după caz, Echivalarea Diplomei de Licență obţinute în Republica Moldova de cetăţenii români) – mai puţin taxa pentru echivalare care va fi achitată şi depusă la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere. Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

⇒ Înscrierea candidaţilor se va putea realiza atât prin deplasare la sediul FEAA, cât şi online (la adresa http://inscriere.uaic.ro). În cazul înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site-ul http://inscriere.uaic.ro.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în valoare de 250 lei (indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul), se poate achita la casieriile facultăţii sau la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:

 • cod 28 – taxă de înscriere (admitere)

° cod 2418 master IF
° cod 2468 master IFR

Nou: Taxa de înscriere se va putea achita și online

Pentru ghid achitare bancă aici
Taxa de înscriere nu se restituie !

Pentru informaţii legate de un anumit program, vă rugăm să luaţi legătura cu tutorii acestuia.

Taxe de şcolarizare (valabile în anul universitar 2019/2020)

 • 3.500 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență – IF
 • 3.100 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență redusă – IFR.

Unde şi cum ne poţi găsi?

Ne poţi contacta pe e-mail la adresa: admiteremaster2019@feaa.uaic.ro sau telefonic la numerele: 0232 201470, 0232 201626
Te așteptăm la sediul FEAA, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, Corp B.